Onze vastgoed adviseur Jeremy Henderson werd geïnterviewd over vastgoedinvesteringen ... meer bepaald investeringen in nieuwbouw. Wat zijn de voordelen? We maken samen met hem de balans op.


Bron: Mijn financiën


Waarom investeren in nieuwbouw?Jeremy Henderson: “De voordelen zijn uiteenlopend! Eerst en vooral is het zo dat nieuwbouw onder de wet Breyne valt, die de verkoop van nieuwbouw op plan en in aanbouw regelt. Conform deze wet zijn ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven verplicht een reeks garanties te ondertekenen om ervoor te zorgen dat de koper zijn woning ontvangt, ongeacht wat er gebeurt. Zelfs in geval van faillissement van de bouwheer zorgt een financieel mechanisme ervoor dat andere partijen de werkzaamheden kunnen voortzetten. Voor nieuwbouw gelden bovendien ook andere regels en normen op het vlak van akoestiek, energieprestatie, elektriciteit, enz. Erkende en onafhankelijke toezichthouders controleren ter plaatse om te zien of alle regels en normen zijn toegepast."


En op het vlak van energie?”J. H.: “Sinds 2015 moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de minimumvereisten op het vlak van energieprestaties van gebouwen (EPG), vooral dan wat betreft de gebruikte technieken en de materiaalkeuze. We praten dan over de norm “EPG passief 2015”. Zelfs al zijn ze niet volledig passief, moeten gebouwen toch nog energiezuinig zijn, m.a.w. categorie A of B. Uiteraard heeft deze vereiste een positieve impact op het energieverbruik."


En op fiscaal vlak?J. H.: “In Brussel moet een koper bij de aanschaf van een nieuwbouwwoning rekenen met een btw van 21% in plaats van 12,5% registratierechten voor zogenaamde “bestaande” woningen. Omdat het belastingsregime voor nieuwbouw minder gunstig is dan dat voor bestaande gebouwen, proberen bouwheren om de fiscale last van hun projecten te optimaliseren, vooral dan via de zogenaamde “scheiding grond-constructie”. Het grondaandel wordt dan met 12,5% registratierechten belast terwijl het constructiegedeelte zelf onderworpen is aan btw. Dus, hoe groter het aandeel van het grond, hoe lager de fiscale last. Het gebeurt dan ook niet zelden dat een totale fiscale last van 16-17% wordt bereikt."


Zie je nog andere voordelen?J. H.: “In tegenstelling tot een bestaand gebouw, worden bij nieuwbouw in de
eerste 12-15 jaar geen grote werkzaamheden verwacht voor de mede-eigenaars.
Bovendien legt, in het kader van de nieuwe wet op mede-eigenaarschap, de syndicus vanaf het begin een reservefonds aan. Dat is meestal niet veel: 10 of 15 euro per maand, vermenigvuldigd met het aantal appartementen, dat op 10 of 15 jaar een veiligheidskussen vormt.


Een ander voordeel: het eerste jaar is de koper van een nieuwbouwwoning verzekerd tegen verdoken defecten, wat niet bestaat bij de aankoop van een bestaande woning. En bij nieuwbouw zorgt de garantie van tien jaar ervoor dat bij het minste probleem met de stabiliteit of de waterdichtheid van het gebouw, de ontwikkelaar, de bouwonderneming en de architect moeten ingrijpen en de nodige maatregelen moeten nemen."