Ontdek hier welke gevolgen deze wet hebben op de aankoop van nieuwbouwwoningen!

Wat betekent de wet Peeters?

Bij de definitieve of voorlopige oplevering worden de werken aanvaard door de bouwheer. De wet Breyne bepaalt dat vanaf dat ogenblik de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect begint te lopen. Nu is er een uitbreiding op deze wet gekomen, namelijk de wet Peeters. Hierdoor zijn er meerdere partijen verplicht om dergelijke verzekering te nemen, aangezien zij ook een belangrijke rol spelen in het bouwproces.

Het doel van de verzekering is enerzijds de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten wegnemen en anderzijds de consument (bouwheer of koper) beter te beschermen.

De wet Peeters geldt voor alle stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na 1 juli 2018 én waarbij er een verplichte tussenkomst van architect is.

Lees ook: Wat is de Wet breyne?

Voor wie geldt die aansprakelijkheid?

  • Architecten en hun aangestelden blijven uiteraard verzekeringsplichtig voor ontwerpfouten of fouten door gebrekkig toezicht. Dit geldt echter niet voor binnenhuisarchitecten bij decoratieve opdrachten
  • Aannemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de gesloten ruwbouw kunnen aangesproken worden bij uitvoeringsfouten. Voorbeelden hiervan zijn de dakdekker, plaatser van ramen en deuren…
  • Bouwpromotor-aannemer: de bouwpromotor die ook voor de uitvoering van de werken instaat, is verantwoordelijk van het ontwerp tot de oplevering en wordt dus verwacht om alles goed op te volgen. De bouwpromotor die enkel intellectueel werk doet, valt hier buiten.
  • Andere dienstverleners in de bouwsector: studiebureaus, veiligheidsingenieurs (veiligheidscoördinatoren vallen hier niet onder)

Waarvoor geldt de tienjarige aansprakelijkheid?

Deze verzekering is van toepassing voor alle dragende elementen die bijdragen tot de stabiliteit en de soliditeit van een gebouw en alle andere elementen die erin zijn geïntegreerd of er deel van uitmaken (bijvoorbeeld trappen, scheidingswanden, ingebouwde leidingen) en anderzijds de elementen die het gebouw wind- en waterdicht maken.

De verzekering is echter niet van toepassing op werken van bv. binnenschilderwerk, vloerbekleding, enzovoort.

Lees ook: Alle stappen voor de aankoop van nieuwbouw