De kerstbomen mogen weer het huis uit. De champagnekurken en het vuurwerk hebben geknald. Een nieuw jaar is van start gegaan, al dan niet met veel goede voornemens die al dan niet lang zullen worden volgehouden. Ondertussen dendert de trein in het nieuwe jaar alweer voort. En hoewel de wereld onvoorspelbaarder lijkt dan ooit, zetten onze experts toch enkele vastgoedtrends op een rijtje die zich in 2023 nog nadrukkelijker dan voorheen gaan manifesteren.

Niet alleen slecht nieuws

De afgelopen maanden is het leven vooral als gevolg van de fors gestegen energieprijzen flink duurder geworden. En om die inflatie in te dijken hebben de banken de rente verhoogd en worden nog verdere rentestijgingen verwacht. Dat maakt ook hypotheekleningen een flink stuk duurder. In één jaar tijd is de intrest op hyptheekleningen ongeveer verdubbeld van 1,5% tot 3%. Dat betekent voor de lopende kredieten en voor een lening van 200.000 euro een verzwaring van de maandelijkse terugbetalingslast van 798 euro per maand tot 944 euro per maand. Toch is er niet alleen slecht nieuws voor wie een woning of appartement wil kopen. Zo staat er in Brussel en Wallonië een verlaging van de registratierechten gepland, zoals die eerder ook al in Vlaanderen was ingevoerd. Of  de verwachte afkoeling van de vastgoedmarkt met minder vraag naar woningen  waardoor ook de prijzen kunnen dalen, voldoende tegenwicht kan bieden tegen de hogere energieprijzen en de duurdere rente, valt voorlopig nog af te wachten.  Maar de algemene verwachting luidt toch dat we naar een stabilisering van de markt gaan die niet zal leiden tot het ineenstorten van de prijzen, maar ook niet langer tot een koortsachtige zoektocht waarbij kandidaat-kopers bereid zijn al te zotte prijzen te betalen, zoals in de nasleep na de coronacrisis nog wel het geval was.

Huurdersmarkt wordt gezonder.

De Belg is geboren met een baksteen in de maag. Toch ziet het ernaar uit dat meer mensen die vroeger absoluut wilden gaan voor het aankopen van een woning nu eerder geneigd zullen zijn om te huren.  Door de stijgende stijgende interesten, verkoopprijzen en kosten zal het lastiger worden om toegang te krijgen tot de koopmarkt. Bovendien wil de jongere generatie tegenwoordig liever eerst meer van het leven genieten en ‘leven’, en meer centen overhouden om leuke dingen te doen dan zowat alles te moeten uitgeven aan maandelijkse aflossingen.  Professionele vastgoedverhuurders zullen meer gewicht in de schaal gaan leggen, omdat mensen die vroeger wel zouden kopen en nu huren, er dus eigenlijk warm genoeg in zitten om zonder problemen de huur te betalen. Dat er minder risico’s bestaan op wanbetaling zal ook investeerders in vastgoed blijven aantrekken.

Energie-efficiëntie blijft cruciaal

In 2022 zijn we herhaaldelijk met onze neus op de feiten gedrukt. Wie de jaaroverzichten bekeek, kon niet naast de boodschap kijken dat we het almaar dreigendere klimaatprobleem alleen maar zullen kunnen oplossen als we minder fossiele energie gaan gebruiken. Ook bij de bouw en de verwarming van onze woningen. Daarbij kwam ook nog eens dat de forse stijging van onze energiefacturen ons een zeer zuur gevoel bezorgde. Ook de overheid neemt gaandeweg steeds meer maatregelen om ons in de richting van meer energie-efficiëntie te duwen. De subsidiëring van gas- en stookolieketels is eind 2022 gestopt, nieuwbouwprojecten moeten vanaf 2023 met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden en wie een energieverslindende woning koopt, moet ook verplicht renoveren.  Geothermie, zonnepanelen, warmtepompen nemen de bovenhand en zorgen ervoor dat kopers volop zullen mikken op energiezuinige woningen. Meer dan ooit zal het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de aan- en verkoop van woningen een cruciale rol spelen.

Een andere bestemming of sloop

Zoals we steeds meer gaan beseffen dat we zuinig moeten omspringen met energie, zijn we er ons ook van bewust dat we nood hebben aan het behoud van open ruimte. Vandaar dat we op het platteland én in de steden veel meer zullen zien dat oude gebouwen een nieuwe bestemming zullen krijgen. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld gestript worden, waarbij de buitenstructuur blijft staan en binnenin alles wordt herbekeken. Dan spreken we van een echte reconversie. Op die manier kunnen  bijvoorbeeld oude scholen of opslagplaatsen verbouwd worden tot woningen. Ook als gebouwen gesloopt worden en vervangen worden door nieuwe op dezelfde plaats is dat een oplossing die geen nieuwe open ruimte inneemt en waarvoor dus steeds vaker zal worden gekozen. Het is ook een antwoord op de almaar groeiende vraag naar aantrekkelijke locaties in een stedelijk gebied, die dan weer het gevolg is van de bevolkingsgroei en van de toename van alleenwonenden en éénoudergezinnen

Kantoren worden flats

Die vraag  is ook de reden waarom nog een andere trend steeds meer de kop opsteekt: het ombouwen van kantoren tot flats. Na corona is het hybride werken doorgebroken en gaan we met zijn allen minder naar kantoor. Er is in de steden dan ook veel ruimte om in kleinere kantoren te gaan werken, zodat bestaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot appartementen.

Luxevastgoed blijft in de lift zitten

De centrale banken gebruiken de rente als beleidsinstrument. Na zowat 15 jaar met een zeer lage rente om de economie te stimuleren die na de zware financiële crisis van 2008 weer op gang moest komen, zijn ze sinds vorig jaar het geweer van schouder gaan veranderen. De rentestijgingen zijn op zich geen goed nieuws voor de vastgoedmarkt, want ze maken kopen duurder voor wie leent. De  prijs van vastgoed stijgt mee met de prijs van alle andere dingen, vooral in de beginfase. Naarmate lenen voor steeds meer kandidaat kopers te duur wordt, haken er meer af en is er minder vraag naar vastgoed. Dat kan op termijn leiden tot prijsdalingen. De markt van het luxevastgoed – en bij uitbreiding die van tweede verblijven – is daar beter tegen bestand. Dat is omdat de kopers van dit vastgoed minder getroffen zijn door de hoge inflatie. De stijging van de levensduurte heeft op hen minder impact omdat ze al reserves hebben én omdat ze proportioneel gezien ook meer profiteren van de automatische loonindexeringen.

Vastgoed kopen blijft een aanrader    

Al bij al kunnen we zeggen dat vastgoed kopen een aanrader blijft. De verwachte lichte afkoeling van de markt zal kopers in 2023 ook de kans bieden om meer te kijken en te vergelijken en geduldig het potje te vinden waarop hun dekseltje precies past. Voor investeerders is het dan weer belangrijk om te onthouden dat er almaar meer huurders op de markt komen die geen moeilijkheden om hun huur te betalen, dat ze de mogelijkheid hebben om huur te indexeren en dat de vastgoedmarkt altijd al minder volatiel is gebleken dan de onzekere aandelenmarkt.

Vragen over je vastgoeddroom?

Onze vastgoedexperts helpen je gratis en vrijblijvend.


Boek je afspraak met onze experts