Heb je eindelijk de woning van je dromen op de kop getikt, maar weet je nog niet zeker of je wel een woonkrediet zult krijgen? Om te vermijden dat iemand anders je toekomstige huis of appartement voor je neus wegkaapt, kun je de verkoper vragen of hij je een optie laat nemen of je kunt een compromisondertekenen. Let wel, in beide gevallen ben je niet zonder verplichtingen. Lees hier meer over het verschil tussen een optie en een compromis, en de rechten en plichten die erbij komen kijken.


Wat is het verschil tussen een optie en een compromis?

Een optie nemen op een woning

Wanneer een verkoper jou een optie op een woning geeft, gaat hij ermee akkoord om de woning gedurende een bepaalde periode – die wordt onderling afgesproken en duurt doorgaans één tot veertien dagen – niet aan iemand anders te zullen verkopen. In de tussentijd kun je uitgebreid nagaan of het huis geen gebreken vertoont en in orde is op administratief en wettelijk vlak. En uiteraard geeft een optie je ook meer tijd om een lening te krijgen bij de bank.

Let wel, een verkoper heeft het recht om je in ruil voor de optie een (onderling af te spreken) vergoeding te vragen. Hij kan je niet verplichten om na het verstrijken van de afgesproken termijn de woning te kopen, maar mag het bedrag dat je hem als vergoeding betaalde wel houden als schadevergoeding. Ga je wel over tot aankoop, dan moet de verkoper de vergoeding beschouwen als voorschot en hoef je alleen nog het resterende aankoopbedrag te betalen. Hebben jullie geen vergoeding voor de optie afgesproken? Dan hoef je de verkoper niets te betalen.


Goed om te weten

Als je in onderhandeling bent met een particuliere verkoper, is de kans dat hij of zij je een optie zal willen geven het grootst. Professionele verkopers staan een optie minder snel toe, want zolang de optie geldt, lopen ze nu eenmaal potentiële kopers mis.


Verkocht!

Als je gedurende de looptijd van de optie beslist om over te gaan tot aankoop, moet je de optie ‘lichten’. Dat wil zeggen: je stuurt de verkoper een aangetekend schrijven waarin je je aankoop bevestigt. Vanaf dan kun je niet meer terugkrabbelen! De koop gaat officieel door, maar noch de koper noch de verkoper zijn registratierechten verschuldigd.


Compromis (onderhandse akte)

Ziet de verkoper een optie niet zitten? Als je vrij zeker bent van je toekomstige aankoop, kun je hem ook voorstellen om samen alvast een compromis of onderhandse akte te ondertekenen, dat een dag tot vier weken blijft lopen*. Ook hier betaal je dan een voorschot dat de verkoper mag bijhouden als je besluit om toch niet over te gaan tot aankoop. Zelfs wanneer de aankoop niet doorgaat, moet in dit geval iemand immers wel degelijk de registratierechten betalen! Om die reden vragen de meeste verkopers bij een compromis een voorschot van tien procent, dat dan op de derdenrekening van een notaris wordt vastgezet.


*Vergeet de opschortende voorwaarden niet!

Zodra de termijn van het compromis is verlopen, gaat de koop verplicht door. Neem daarom zeker de nodige opschortende voorwaarden op in het compromis. Zo kun je bijvoorbeeld vermelden dat de koop alleen doorgaat op voorwaarde dat je een hypothecaire lening kunt krijgen. Vang je bij minstens drie verschillende banken bot – hou alle bewijzen goed bij! – dan vervalt je verplichting tot aankoop. Let wel: je moet de verkoper binnen de termijn van het compromis en via een aangetekend schrijven op de hoogte stellen.


Het verlijden van de akte

Zodra de termijn van het compromis is verstreken en je in de tussentijd geen opschortende voorwaarde(n) hebt ingeroepen, begint een nieuwe termijn van maximum vier maanden. In die periode moet je schriftelijk overgaan tot het verlijden van de notariële akte en moeten de registratierechten worden betaald. Anders wordt er een boeteclausule toegepast en kan de verkoper je dagvaarden om een schadevergoeding te krijgen.