De grote vraag, voordelige hypothecaire rentevoeten, vastgoedbeleggingen die voordeliger zijn dan bank beleggingen... al deze elementen leiden tot een ondubbelzinnige vaststelling: de prijsstijging op de huizenmarkt houdt aan. De prijzen stijgen overal in België, maar de sterkste stijging gebeurt vooral in Vlaanderen.

De stijging in enkele cijfers...

In 10 jaar tijd hebben notarissen een stijging in prijzen van 41% geregistreerd!

De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (FedNot) geeft aan dat de huizenprijzen in de eerste helft van 2021 met 4% zijn gestegen. In cijfers is de mediaan gestegen van 250.000 naar 260.000 euro. Ter vergelijking: deze prijs was in 2010 nog 175.000 euro! Ook de prijzen van appartementen zijn in de eerste helft van het jaar met 3,7% gestegen. De mediaan is nu € 225.000. Vanaf 2022 zijn banken verplicht een pand onafhankelijk te laten schatten vóór het verstrekken van een hypothecair krediet, om de stijging van de prijzen tegen te gaan.

De evolutie in vastgoedprijzen van 2010 to 2020

Op de markt voor bouwgronden ten slotte is de opwaartse tendens minder groot: in 10 jaar tijd is de prijs van bouwgronden gestegen met 11%.

Huizen

In Vlaanderen stegen huisprijzen met 5,4% van 280.000 naar 295.000 euro. Met een mediaanprijs van 440.000 euro blijft Brussel het duurste gewest. In de eerste helft van het jaar was hier echter geen stijging vast te stellen. Ook in Wallonië blijven de huizenprijzen stijgen: +2,2% tot 185.000 euro.

Op provinciaal niveau kende Oost-Vlaanderen de grootste stijging: de mediaan sprong met +7,3% de hoogte in! Ook in Vlaams-Brabant stijgen de prijzen snel, met een prijsstijging van 6,1%.

Tot slot noteerde Henegouwen de kleinste prijsstijging op de huizenmarkt, namelijk +1,7%. Het blijft daarmee de de meest betaalbare provincie van het land.

Appartementen

Ook op de markt voor appartementen staat Vlaanderen op kop. Een stijging van 4,5% brengt de mediaan op 230.000 euro. Brussel blijft de duurste markt met een mediaan van 250.000 euro na een stijging van 2,2%. In Wallonië heeft deze prijs zich gestabiliseerd op 175.000 euro.

Gemiddelde, mediaan, wat is het verschil?

Een gemiddelde wordt berekend door alle waarden op te tellen en de som te delen door het totale aantal waarden. De mediaan daarentegen sluit extreme waarden uit (zoals bijvoorbeeld een ultra-luxueuze villa of een bouwvallige bungalow), hetgeen over het algemeen een meer representatieve waarde oplevert.

Op zoek naar een professionele schatting van je woning? Neem contact op met onze lokale vastgoedexperts!