Naar aanleiding van ons artikel over Airbnb en de nieuwe wet- en regelgeving
over toeristische accommodaties, gaan we dieper in op alle te vervullen vereisten
om perfect in orde te zijn!

Bron: Logies Brussel

Of het nu gaat over een enkele kamer in je eigen huis, een gemeubelde vakantiewoning of een hotel, om een toeristische accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te baten moet je ingeschreven zijn bij de dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid door een aangiftedossier in te dienen en moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden

Voor wie gelden deze verplichtingen?Kandidaat-exploitanten en bestaande exploitanten waarvan de accommodatie in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt en:

  1. Die accommodatie tegen betaling aanbieden;

2. accommodatie aanbieden aan personen die voor particuliere of
beroepsredenen reizen en die minimaal 1 nacht en maximaal 90 dagen
verblijven.
De exploitant van een toeristische accommodatie is een natuurlijke of
rechtspersoon die een toeristische accommodatie uitbaat of in wiens naam
dergelijke accommodatie wordt uitgebaat.


Wat zijn de voorwaarden voor het uitbaten van een toeristische
accommodatie?


Elke kandidaat-exploitant van een toeristische accommodatie moet de
voorschriften van de wet- en regelgeving respecteren en zijn vestiging
registreren bij de dienst Economie en Werkgelegenheid van Brussel. Ook na
zijn inschrijving moet de exploitant blijven voldoen aan de voorwaarden.


  1. Voorwaarden voor de exploitant

De exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon. Als de exploitant een
rechtspersoon is, dan moet het primaire of secundaire maatschappelijke
doel toeristische accommodatie zijn. De exploitant moet beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die wordt veroorzaakt door hemzelf of door zijn personeel.


De exploitant - of de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse
beheer - mag niet veroordeeld zijn voor bepaalde misdaden en misdrijven
tegen personen, noch voor zedenfeiten, noch voor eigendomsmisdrijven.
De exploitant leeft de arbeidswetgeving, de wetten op de sociale
zekerheid en de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten na. Hij moet
zijn eventuele boetes betalen.


Op vraag van de FOD Economie moet de exploitant de volgende
statistische gegevens
verstrekken aan de Algemene Directie Statistiek van
de FOD Economie: aantal overnachtingen, aantal accommodatie-eenheden,
enz. Daarvoor neemt de FOD Economie contact op met de exploitant zodra
zijn vestiging is ingeschreven.

2. Voorwaarden met betrekking tot toeristische
accommodatie

De toeristische accommodatie verkeert altijd in een goede staat van
onderhoud en netheid.
De toeristische accommodatie voldoet aan de veiligheidsnormen. Hij is in
het bezit van een brandveiligheidscertificaat of een vereenvoudigd
controlecertificaat.
Het heeft een attest van de naleving van de normen op het vlak van
ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de toeristische accommodatie.
De toeristische accommodatie is geregistreerd bij Economie en Werkgelegenheid van Brussel, in één van de categorieën of subcategorieën van toeristische accommodaties die de regelgeving bepalen.De toeristische accommodatie voldoet aan de specifieke voorwaarden die
van toepassing zijn voor zijn categorie (zie hieronder).
De exploitant gebruikt geen wettelijke benaming voor een andere categorie
dan deze waarin hij geregistreerd is.
In advertenties die voor potentiële klanten bestemd zijn, vermeldt de
exploitant het registratienummer van de accommodatie en zijn gegevens.
De exploitant toont het identificatielogo van de (sub-)categorie toeristisch
accommodatie waarin het geregistreerd is.3) Bijzondere voorwaarden
Afhankelijk van de categorie van de toeristische accommodatie bestaan er bijzondere voorwaarden. Identificeer eerst je profiel om te weten welke aanvullende voorwaarden voor de exploitatie van dit type accommodatie gelden

  • Accommodatie bij de bewoner
  • Gemeubelde vakantiewoning
  • Toerismeverblijf
  • Hotel
  • Aparthotel
  • Verblijfscentrum voor sociaal toerisme
    Kampeerterrein

Hoe een voorafgaande aangifte te doen om je accommodatie te
registreren?


Het Brusselse Gewest heeft een online tool ontwikkeld om iedereen die een toeristische accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst uit te baten, te begeleiden in de stappen die overeenstemmen met zijn of haar situatie.
Je dient een dossier te sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid om je te registreren voor een van de categorieën die wettelijk voorzien zijn.

Welke controles en sancties zijn er?


Inspecteurs zien toe op de naleving van de regelgeving. Ze kunnen indien nodig
boetes opleggen.