Volgens de nieuwe wet- en regelgeving over toeristische accommodaties, die gericht zijn op het regulariseren van AirBnb's in Brussel, gaan we dieper in op alle te vervullen vereisten om perfect legaal in orde te zijn!

Toeristische accommodatie uitbaten

Of het nu gaat over een kamer in je eigen woning, een gemeubelde vakantiewoning of een hotel, om een toeristische accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te baten moet je ingeschreven zijn bij de dienst Economie en Werkgelegenheid. Dat doe je door een aangiftedossier in te dienen en je aan bepaalde voorwaarden te houden.

Voor wie gelden deze verplichtingen?

Kandidaat-exploitanten en bestaande exploitanten waarvan de accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt en:

 • Die accommodatie tegen betaling aanbieden;
 • Accommodatie aanbieden aan personen die voor particuliere of beroepsredenen reizen en die min. 1 nacht en max. 90 dagen verblijven;
 • De exploitant van de toeristische accommodatie is een natuurlijke of rechtspersoon.

Kortom: iedereen die onder die een accommodatie uitbaat!

Wat zijn de voorwaarden voor het uitbaten van een toeristische accommodatie?

Elke kandidaat-exploitant van een toeristische accommodatie moet de voorschriften van de wet- en regelgeving respecteren en zijn vestiging registreren bij de dienst Economie en Werkgelegenheid van Brussel. Ook na zijn inschrijving moet de exploitant blijven voldoen aan de voorwaarden.

1. Voorwaarden voor de exploitant

De exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon. Als de exploitant een rechtspersoon is, dan moet het primaire of secundaire maatschappelijke doel toeristische accommodatie zijn. De exploitant moet beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die wordt veroorzaakt door hemzelf of door zijn personeel.

De exploitant - of de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer - mag niet veroordeeld zijn voor bepaalde misdaden en misdrijven tegen personen, noch voor zedenfeiten, noch voor eigendomsmisdrijven. De exploitant leeft de arbeidswetgeving, de wetten op de sociale zekerheid en de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten na. Hij moet zijn eventuele boetes betalen.

Op vraag van de FOD Economie moet de exploitant de volgende statistische gegevens verstrekken aan de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie: aantal overnachtingen, aantal accommodatie-eenheden, enz. Daarvoor neemt de FOD Economie contact op met de exploitant zodra zijn vestiging is ingeschreven.

2. Voorwaarden met betrekking tot toeristische accommodatie

De toeristische accommodatie verkeert altijd in een goede staat van onderhoud en netheid. De toeristische accommodatie voldoet aan de veiligheidsnormen. Hij is in het bezit van een brandveiligheidscertificaat of een vereenvoudigd controlecertificaat. Het heeft een attest van de naleving van de normen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de toeristische accommodatie. De toeristische accommodatie is geregistreerd bij Economie en Werkgelegenheid van Brussel, in één van de categorieën of subcategorieën van toeristische accommodaties die de regelgeving bepalen.

De toeristische accommodatie voldoet aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn voor zijn categorie (zie hieronder). De exploitant gebruikt geen wettelijke benaming voor een andere categorie dan deze waarin hij geregistreerd is. In advertenties die voor potentiële klanten bestemd zijn, vermeldt de exploitant het registratienummer van de accommodatie en zijn gegevens. De exploitant toont het identificatielogo van de (sub-)categorie toeristisch accommodatie waarin het geregistreerd is.

3. Bijzondere voorwaarden

Afhankelijk van de categorie van de toeristische accommodatie bestaan er bijzondere voorwaarden. Identificeer eerst je profiel om te weten welke aanvullende voorwaarden voor de exploitatie van dit type accommodatie gelden

 • Accommodatie bij de bewoner
 • Gemeubelde vakantiewoning
 • Toerismeverblijf
 • Hotel
 • Aparthotel
 • Verblijfscentrum voor sociaal toerisme
  Kampeerterrein

Hoe doe je een voorafgaande aangifte om je accommodatie te registreren?

Het Brusselse Gewest heeft een online tool ontwikkeld om iedereen die een toeristische accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst uit te baten, te begeleiden in de stappen die overeenstemmen met zijn of haar situatie. Je dient een dossier te sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid om je te registreren voor een van de categorieën die wettelijk voorzien zijn.