‌De termen onroerende voorheffing en kadastraal inkomen doen zeker een belletje rinkelen. De voorheffing is een jaarlijkse belasting die eigenaars van vastgoed in België betalen. Maar er komt heel wat meer bij kijken. Ben je een (toekomstige) huiseigenaar? Lees dan verder voor een beter begrip van het kadaster.

Het kadaster: de inventaris van alle gebouwen in België

Het kadaster biedt een inventaris of overzicht van alle gebouwen, huizen en appartementen in ons land. De bedoeling daarvan is om de eigenaars van elke woning te kunnen identificeren. Daarnaast dient het kadaster ook als basis voor de onroerende voorheffing.

Kadastraal inkomen: een fictief inkomen

Op basis van de kenmerken en de ligging van je onroerend goed, bepaalt het kadaster fictieve huurinkomsten. Die noemen we het kadastraal inkomen (KI), het gemiddelde normale netto-inkomen dat het onroerend goed de eigenaar elk jaar zou opbrengen. Dat heeft niks te maken met de werkelijke waarde van je gebouw, maar vertegenwoordigt de huurwaarde ervan.

Let wel op! Als je een huis bouwt of verbouwt, verander je daardoor ook de waarde, én de huurwaarde, van het pand. Je moet de werken dus op tijd melden: binnen 30 dagen na de ingebruikname van je nieuwbouwwoning, of na het einde van verbouwingswerken aan een oudere woning. Doe je dit niet, dan riskeer je administratieve of zelfs strafrechtelijke boetes. Na je melding komt het kadaster langs. In het geval van een nieuwe woning bepaalt ze het kadastraal inkomen, in het geval van verbouwingen, evalueert ze het bestaande kadastraal inkomen. Je wordt achteraf op de hoogte gebracht over het nieuwe of herziene bedrag.

Onroerende voorheffing op vastgoed: een zeer reële belasting

Het bedrag van je onroerende voorheffing komt overeen met een percentage van het kadastraal inkomen, vermeerderd met gemeentelijke en regionale belastingen (opticentiemen), die dus afhankelijk zijn van de locatie van je woning.

Wie betaalt de onroerende voorheffing?

‌Als je op 1 januari van een boekjaar één of meer woningen bezit, moet je onroerende voorheffing betalen. Je mag die in geen geval doorrekenen aan een huurder. Heb je een nieuwe woning laten bouwen, dan betaal je het jaar na de ingebruikname pas de eerste keer onroerende voorheffing. Wanneer je in datzelfde jaar een woning (ver)koopt, moeten de koper en de verkoper de verschuldigde voorheffing onder elkaar verdelen, ook wanneer de heffing wordt gevorderd bij de eigenaar van het goed op 1 januari.

Lees ook: Alle kosten bij de aankoop van een woning

Hoeveel bedraagt de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing bestaat uit 3 delen:

  1. De basisheffing voor het Vlaamse Gewest (3,97%)
  2. Opcentiemen voor de provincie (bovenop de basisheffing)
  3. Opcentiemen voor de gemeente (bovenop de basisheffing)

Meer informatie over de berekening van de onroerende voorheffing vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Wie heeft recht op een vermindering van de onroerende voorheffing?

  1. Vermindering voor een bescheiden woning
  2. Vermindering voor een energiezuinige woning
  3. Verminderd tarief voor verhuur als sociale huisvesting
  4. Vermindering voor personen met een handicap of oorlogsslachtoffers

Op zoek naar vastgoedadvies?

Neem contact op met je lokale We Invest kantoor