Koop je een appartement, huis of bouwgrond, of ben je van plan om iets te bouwen? Dan moet je rekening houden met de notariskosten! Dat is een verzamelnaam voor heel wat kosten verbonden met de notariële akte of je hypotheeklening.

Hoewel de kosten in één keer worden geïnd, zijn ze niet uitsluitend voor de notaris. Ze worden verdeeld over verschillende partijen.

Natuurlijk maakt het ereloon van je notaris deel uit van de notariskosten, maar het grootste stuk van de koek gaat naar de overheid en administratieve diensten. Hieronder volgt een overzicht:

  • Belastingen (registratierechten, recht op geschriften en transcriptiekosten)
  • Erelonen
  • Administratie- en onderzoekskosten
  • De behandeling van de hypotheek
  • De opname van de hypothecaire volmacht

Opgemerkt dient te worden dat sinds 1 januari 2012 de erelonen van de notaris, evenals de onderzoeks- en administratieve formaliteiten, onderworpen zijn aan 21% btw.

Welke belastingen zijn van toepassing bij een vastgoedaankoop?

Notariskosten bestaan voor het grootste stuk uit (je raadt het al) belastingen:

Registratierechten

De wet schrijft voor dat er bij de aankoop van een Belgisch bouwwerk een belasting wordt berekend op basis van de aankoopprijs en de lasten, met als minimale basis de waarde van het gebouw. De registratiekosten verschillen per regio: Vlaanderen rekent 3% aan (sinds januari 2022) en Brussel en Wallonië 12,5%.

Recht op geschriften

Deze belasting is niet enkel van toepassing wanneer je een huis koopt, maar geldt voor alle notariële handelingen. Voor verkoopaktes komt ze op €50.

Transcriptiekosten

De overschrijving van de akte naar de hypotheekbewaarder wordt op dit moment belast met €230. De notaris bezorgt de hypotheekverlener een volledige kopie van alle verkoopaktes. Dit deel van het proces neemt soms veel tijd in beslag. De stukken kunnen maanden bij de kadasterdienst blijven liggen doordat de overhandiging van de eigendomsakte aan de kopers werd uitgesteld. De neerlegging van de akte is erg belangrijk. Het dient als verwittiging dat het pand nu in jouw bezit is.

Wat met de erelonen?

Elk werk verdient een loon. De opmaak en voorbereiding van je akte en de administratieve verwerking van de verkoop van je huis, moeten ook betaald worden. Dat honorarium wordt niet door de notaris zelf vastgelegd.

De overheid bepaald de honoraria van de notaris. Elke notaris is dus even duur.

Wanneer de verkoper en koper verschillende notarissen gebruiken, of wanneer je onderweg van notaris verandert, blijven de notariskosten toch hetzelfde. Het bedrag wordt in dat geval herverdeeld.

Wat zijn administratie- en onderzoekskosten?

Ook administratie- en onderzoekskosten zitten in de notariskosten vervat. Het zijn alle kosten die gekoppeld zijn aan de administratieve afhandeling van je dossier. De notaris moet effectief kadastraal en stedenbouwkundig onderzoek verrichten naar de historiek van het pand. Bovendien moet hij een dertigjarig onderzoek aanvragen: dat is een analyse van het eigendom van het pand gedurende de voorbije dertig jaar, om te checken of er bijvoorbeeld nog een hypotheek op rust. Al deze keuringen zijn belangrijk om de juridische veiligheid van de transactie te verzekeren.

Een overzicht van alle notariële kosten

Wat gebeurt er in het geval van een hypothecaire lening?

Alle bovenstaande formaliteiten combineren we vaak meteen met een financiering. Hier komt opnieuw een notaris in tussen. Hij moet namelijk de hypothecaire inschrijving regelen op het rechtszekerheidskantoor of met een mandaat de financiering beheren.

  • Bij een hypothecaire inschrijving verhogen de registratiekosten met 1% van het totale geleende bedrag.
  • Bij een hypothecair mandaat is er geen rechtstreeks akkoord tussen jou en de bank, en is er dus ook geen inschrijving bij een bureau vereist. Je zal minder kosten moeten betalen. Op een bedrag van €150.000 bespaar je zo al snel €1000.

We raden aan om bij je bank meteen een vergelijking te vragen tussen een hypothecaire inschrijving en een mandaat. Als het tweede voor jou mogelijk is, kan dat een mooie korting opleveren.

Hoe kan je de kosten inschatten?

Over de notariskosten bij de aankoop van vastgoed valt niet te onderhandelen. Maar de meeste mensen vragen zich wel af hoeveel geld ze precies opzij moeten zetten. Je kan een inschatting maken op de website notaris.be. Toch raden we je aan contact op te nemen met de notaris die je dossier zal beheren. Hij geeft je een correcte inschatting van de kosten en de eventuele kortingen die op jouw situatie van toepassing zijn.

Toch de weg kwijt? Vraag dan of je vastgoedmakelaar je kan helpen om uit deze complexe doolhof vol ongekende kosten te geraken.


Contacteer ons voor gratis advies

Ik wil vastgoedadvies!