Vanaf 1 juni 2018 zijn in Vlaanderen de registratierechten voor een aankoop van vastgoed grondig gewijzigd. Hoeveel moet je vanaf dan betalen voor de aankoop van een woning, bouwperceel of pand? Een kort overzicht.

Bron: L'EchoHoeveel bedragen de registratierechten voor mijn eigen woning?
Koop je in Vlaanderen een woning waarin je zelf woont die bovendien je enige woning is, dan is er een nieuw standaardtarief van 7% van toepassing. Voordien was dat 10%. Ter vergelijking: de registratierechten in Wallonië en Brussel bedragen 12,5%, met in sommige gevallen kortingen..Om van dit standaardtarief te kunnen genieten, moet je binnen de twee jaar na de ondertekening van de notarisakte gedomicilieerd zijn op dat adres. Diegenen die reeds over een eigen woning beschikken en die deze willen verkopen om hun intrek te nemen in een nieuwe woning, moeten die woning binnen het jaar van de aankoop hebben verkocht om toch recht te hebben op het tarief van 7% registratie op de aankoop van de nieuwe woning. Verbind je je ertoe om de woning binnen de vijf jaar op het vlak van energie te renoveren, dan daalt het tarief naar 6%. Die grondige renovatie houdt in dat je alle technische installaties vervangt (verwarming, airconditioning, ventilatie) en dat je het dak en 75% van de bestaande muren isoleert.


Met deze online tool van l'Echo kun je berekenen hoeveel registratierechten en andere kosten je moet voorzien voor de financiering van je eigen woning of huurwoning.


Kan je nog gebruikmaken van het klein beschrijf?Het klein beschrijf van 5% verdwijnt. Voor “bescheiden woningen” zullen daarentegen de eerste 80.000 euro worden vrijgesteld van registratierechten. Bij de aankoop van bijvoorbeeld een woning van € 190.000, wordt het registratierecht berekend op € 110.000 (zijn de waarde van de woning € 190.000 min € 80.000 vrijstelling). Om te bepalen of een woning al dan niet “bescheiden” is, wordt niet meer naar het kadastrale inkomen gekeken maar naar de aankoopprijs, met een maximum van 200.000 euro. In bepaalde gemeentes van de Vlaamse Brusselse rand kan het maximum stijgen tot € 220.000.


Welke tarieven gelden voor een bouwgrond of voor een huurhuis?


Voor bouwgronden verandert er niets. Het tarief blijft behouden op 10%.
Ook voor een tweede woning blijf je 10% registratierechten betalen, want het nieuwe tarief (en de vrijstelling voor bescheiden woningen) is enkel van toepassing op je hoofdverblijf.Als je investeert in een woning om te verhuren, dan wordt in principe het tarief van 10% toegepast behalve als je binnen de drie jaar een huurcontract van minstens 9 jaar afsluit met een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. In dat geval heb je recht op een verlaagd tarief van 7%. De Vlaamse overheid hoopt op deze manier de kwaliteit en het aanbod van huurwoningen tegen schappelijke prijzen te verbeteren.