Bron: BIV, Vlaanderen.be

Mobi-wat?

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe/toekomstig huis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Vanaf nu, bereken je het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning.

De mobiscore, gelanceerd in Juni door minister van omgeving en milieu, moet je helpen in de zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning. De score geeft aan hoe makkelijk je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, haltes voor openbaar vervoer... kan. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van de woning. Het is een sensibiliserend instrument, en dus geen verplichting, dat makelaars kunnen opnemen in hun vastgoedadvertenties.

Hoe werkt het?

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

Op huizenjacht? Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.



Volgens ondervoorzitter Alain Deketelaere “De mobiscore is informatief bedoeld, maar we gaan ervan uit dat kandidaat-kopers ook zelf kunnen afwegen of een pand voldoende vlot bereikbaar is en of alle nodige faciliteiten in de buurt aanwezig zijn. We vinden het belangrijk dat de mobiscore enkel als sensibiliserend instrument wordt gebruikt en geen verdere financiële of fiscale gevolgen heeft".