Wanneer je een huurcontract afsluit voor een woning, dan wordt de huurprijs in principe vastgelegd voor de volledige duurtijd van het contract. Aangezien de kosten van levensonderhoud tijdens de loop van het huurcontract kunnen toenemen, is het wettelijk toegelaten om de huurprijs jaarlijks te indexeren.

Hoe wordt de huurprijs van een woning geïndexeerd?

De huurprijs van je woning of appartement wordt geïndexeerd aan de hand van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. De huurwetgeving voorziet in een verplichte formule om een indexatie door te voeren, deze formule kan je in onderstaand artikel nakijken.  

geïndexeerde huur =  (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex

  • basishuurprijs = huurprijs exclusief kosten/lasten
  • aanvangsindex = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst
  • nieuwe index = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst

Voorbeeld:

  • afsluiten huurcontract: 15 april 2017
  • inwerkingtreding: 1 mei 2017
  • basishuurprijs: 600 euro
  • aanvangsindex: indexcijfer maart 2017
  • nieuwe index: indexcijfer april 2018

huurprijs = (600,00 euro x 106,89) / 105,32 = 608,94 euro

De precieze indexcijfers zijn raadpleegbaar via de website van de FOD Economie. Uiteraard helpen onze makelaarsje graag verder met de indexatie van je huurovereenkomst.

Wordt de huurprijs van de woning automatisch geïndexeerd?

De indexatie van de huurprijs gaat niet automatisch, de eigenaar moet hiervoor een schriftelijk verzoek sturen aan zijn huurder. Hij kan dit één keer per jaar uitvoeren, maar dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (dit is de datum waarop de huurder daadwerkelijk zijn intrek heeft genomen in de huurwoning).

Bijvoorbeeld: bij een huurovereenkomst getekend op 15 april 2017, die in werking treedt op 1 mei 2017, zal de eigenaar ten vroegste vanaf 1 mei 2018 een geïndexeerde huurprijs aan de huurder kunnen vragen.

De mogelijkheid tot indexatie hoeft op zich niet per se in de huurovereenkomst zijn opgenomen: de Woninghuurwet laat de eigenaar steeds toe te indexeren, tenzij de huurovereenkomst deze mogelijkheid uitdrukkelijk zou uitsluiten.

Wat als de verhuurder vergeten is om de huurprijs te indexeren?

Aangezien de indexatie niet automatisch gebeurt, is er dus steeds een schriftelijke mededeling vanwege de verhuurder aan de huurder noodzakelijk. De Woninghuurwetvoorziet echter wel de mogelijkheid om de indexatie met terugkerende kracht uit te voeren, zij het dat deze sprong terug in de tijd steeds beperkt is tot de huurgelden van de laatste drie maanden voorafgaand aan het schriftelijk verzoek.

Bijvoorbeeld: bij een huurovereenkomst getekend op 15 april 2017, die in werking treedt op 1 mei 2017, zal de eigenaar ten vroegste vanaf 1 mei 2018 een geïndexeerde huurprijs aan de huurder kunnen vragen. Indien de eigenaar pas op 1 oktober 2018 een brief aan de huurder overmaakt met vraag tot indexatie, dan zal hij de indexatie (naast de huurgelden vanaf oktober 2018) slechts kunnen eisen voor de huurgelden van de maanden juli, augustus en september 2018 (maar niet voor de maanden mei en juni 2018).