In België is het verplicht om je huurcontract te registreren. Als de verhuurder het
contract niet registreert, dan kan de huurder het contract nog voor de vervaldatum opzeggen. Voortijdige opzegging kan echter enkel gebeuren bij langdurige huurcontracten die niet geregistreerd zijn.

Het registreren van een huurcontract van een hoofdverblijf is
verplicht.

Een groot aantal huurders en huiseigenaars weten nog niet dat de verplichte registratie van een huurcontract voor een hoofdverblijf gepaard gaat met een burgerlijke sanctie die een aangename verrassing voor sommige maar een onaangename verrassing voor anderen kan inhouden. Volgens artikel 32, 5° van de Wet inzake registratierechten moet het huurcontract binnen de twee maanden worden geregistreerd bij de bevoegde registratiekantoren.

Annulering van het contract door de huurder in geval van een niet-geregistreerd contract

Om duidelijk te zijn, huurcontracten met een looptijd van 9 jaar die niet
geregistreerd zijn, kunnen altijd door de huurder worden opgezegd, zonder dat
deze een vooropzeg moet geven of aan de verhuurder een schadevergoeding
moet betalen, zoals in de wet en in het contract is vastgelegd. Dat heeft dus spijtige gevolgen voor een verhuurder die het contract niet heeft geregistreerd en die plots een lege huurwoning heeft zonder dat hij daarvoor schadeloos wordt gesteld.

Trouwens heeft ook de huurder er voordeel bij dat het huurcontract wordt
geregistreerd, als hij vreest dat de huurwoning in de nabije toekomst door de
eigenaar kan worden verkocht. Het geregistreerde huurcontract kan worden
overgedragen aan de toekomstige koper die de contractvoorwaarden moet
respecteren.

Huurcontracten van korte duur

Volgens een recente uitspraak van het Hooggerechtshof, is deze burgerrechtelijke sanctie niet van toepassing op huurcontracten van korte duur, m.a.w. 3 jaar of korter. Die huurcontracten van korte duur die stilzwijgend worden verlengd zonder weerspraak van de eigenaar, worden als huurcontracten van 9 jaar beschouwd en zijn dan ook onderworpen aan de sanctie.

Laten we samenvatten. Een huurder moet geen vooropzeg geven of
opzeggingsvergoeding betalen als het contract aan alle criteria voldoet:

  • het contract geldt voor een hoofdverblijf
  • het huurcontract is afgesloten voor een looptijd van 9 jaar (of wordt als
    dergelijke beschouwd)
  • het huurcontract werd niet geregistreerd.