De wereld verandert. Onze levensstijl verandert mee. Samengestelde gezinnen en eenoudergezinnen, mobiel werken ... Duizend en één redenen waarom het appartement van gisteren niet meer overeenkomt met de behoeften van morgen.
Deze maatschappelijke veranderingen dwingen projectontwikkelaars om een ander concept van het appartement te ontwikkelen, zodat het zoveel mogelijk aan de eisen van de toekomst voldoet. Maar hoe ziet het 'standaard appartement' van
de toekomst eruit?


We kunnen ons verbazen over het gebrek aan reactiviteit van de vastgoedsector in een wereld die elke dag zichtbaar verandert. De aard van de sector zorgt ervoor
dat innovaties langzamer zijn, maar niet onmogelijk: de ontwikkeling van een
project kan jaren duren, maar doordat de manier waarop we gebouwen gebruiken
en de klanten steeds sneller veranderen, is het noodzakelijk om te anticiperen op
de buurten van morgen.


De afgelopen jaren hebben twee belangrijke revoluties elkaar opgevolgd: de wil
om de negatieve impact van mobiliteit en stedelijke uitbreiding te
verminderen en de opkomst van passiefbouw
(sinds 2015 zijn ambitieuzere EPB-standaarden van toepassing op nieuwe gebouwen, bedoeld om het ultieme isolatieniveau te bereiken, onze achterstand in te halen en ons voor te bereiden op de Europese norm genaamd 'Nearly Zero Energy' die in 2021 van kracht gaat).

Tegelijkertijd noemen specialisten 5 grote ontwikkelingen die zich de komende
decennia zullen voordoen en die onze leefomgeving zullen beïnvloeden:

 1. Steeds kleinere appartementen
  Nieuwe appartement zijn steeds kleiner en deze ontwikkeling zet zich in de
  toekomst waarschijnlijk door gezien het steeds grotere aantal geïsoleerde
  personen, eenoudergezinnen en de steeds hogere financiële lasten van
  huisvesting . Ook al kampen projectontwikkelaars nog met wetgeving die grenzen stelt aan het minimale oppervlak van de vertrekken (20 m2 voor de woonkamer, 8 m2 voor de keuken en 14 m2 voor de hoofdslaapkamer), kunnen we ervan uitgaan dat het oppervlak van appartementen zal afnemen.
  In 1990 was een nieuw appartement gemiddeld 170 m2 groot. In 2016 was dat
  nog maar 73 m2 en in 2025 zal dat nog maar 65 m2 zijn. Deze afname in de
  grootte van woningen zou ervoor moeten zorgen dat de markt voor iedereen toegankelijker wordt.


Deze ontwikkeling neemt nog een andere wending, namelijk doordat persoonlijke privéruimte afneemt ten gunste van gemeenschappelijke ruimten. Woningen zullen in de toekomst participatief zijn en meer gemeenschappelijke delen bevatten, net als in de professionele sector, waar steeds meer coworking-ruimtes opbloeien. We zien namelijk dat eigendommen geen prioriteit meer zijn voor de nieuwe generatie, die vooral toegang tot diensten wil. Met andere woorden: woningen worden steeds compacter met meer ruimten voor een gemeenschap (gedeelde parkeerplaatsen, wasruimten, terrassen, woonkamers, sportzalen, enz.)

Eigendommen zijn geen prioriteit meer, de nieuwe generatie wil vooral toegang tot diensten

2. Appartementen met connectiviteit
Het appartement van morgen beschikt over hoge connectiviteit om het leven van
de bewoners makkelijker te maken, met een intelligentere leefomgeving die
minder energie verbruikt en comfortabeler is om in te leven. De belangrijkste
ontwikkelingen hebben betrekking op gecentraliseerd, gepersonaliseerd beheer
van op afstand van woonfuncties. In de toekomst kun je, via een enkele app op je
smartphone, het gas uitzetten, de verwarming hoger zetten, de rolluiken openen,
je oven voorverwarmen en zelfs het bad laten vollopen. Naast het gemak dat dit
soort besturing biedt, kunnen gebruikers er ook grote hoeveelheden energie
mee besparen.


Hoewel de hoge prijzen vandaag nog een rem zijn om deze technologieën op
grote schaal bij particulieren te implementeren, verwachten we dat de meeste
projectontwikkelaars deze trend zullen volgen zodra ze toegankelijker worden.

3. Aanpasbare appartementen
De aanpasbaarheid en modulariteit van appartementen zal zich in de toekomst
waarschijnlijk verder blijven ontwikkelen. Dit is het gevolg van de frequente
metamorfoses van het gezin, dat met geboortes, scheidingen en hertrouwen
tweemaal zo groot wordt of verkleint. De oplossing: appartementen die
aanpasbaar zijn aan de ontwikkelingen in het leven van de bewoners, dankzij
schuifwanden of goedkope, verplaatsbare wanden.
Een ander idee komen we tegen in Frankrijk, waar projectontwikkelaars al
appartementen ontwikkelen die zijn aangepast aan de levensfasen van de
bewoners: je kunt er een appartement kopen dat uit een slaapkamer en een
studio bestaat. Deze laatste wordt verhuurd totdat het gezin zich uitbreidt.

De aanpasbaarheid en modulariteit van appartementen zal zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen

4. Meer gemengde appartementen
Gebouwen met appartementen in de 'kippenhokstijl' behoren tot het verleden.
Tegenwoordig moet een gebouw multifunctioneel zijn. Het is het einde van
kantoorgetto's en woonwijken waar pas vanaf 18.00 uur licht brandt. Ook worden
er geen gebouwen meer 'in the middle of nowhere' opgetrokken, want gebouwen
worden steeds meer geïntegreerd in hun omgeving. In de toekomst zullen
projectontwikkelaars steeds vaker woningen combineren met kantoren of
winkelgebieden. Er zal ook een mix van sociale klassen en generaties
ontstaan om in de dichtst bevolkte steden de sociale cohesie te versterken en
getto's te vermijden.

5. Nieuwe materialen
We zijn op weg naar een kringloopeconomie waar producten aan het einde van hun levenscyclus worden gerecycled en opnieuw als grondstof worden hergebruikt. Een fenomeen dat zich in de toekomst zal voortzetten, vooral in de bouwsector waar consumenten in toenemende mate vragen om een duurzame en milieuvriendelijke benadering voor hun woningen.


Nog een ontwikkeling: het steeds frequentere gebruik van hout in de bouw.
Hout is duurzaam en ecologisch en biedt daarnaast meer flexibiliteit als bouwmateriaal. De meest innoverende projectontwikkelaars spreken zelfs over bouwen met bamboe als alternatief voor het gebruik van andere materialen.

We kunnen vraagtekens plaatsen bij de tijd die nodig is voordat deze innovaties
onze leefwijze radicaal zullen veranderen. Waarnemers zijn het met elkaar eens
dat deze transformaties sneller het licht zullen zien dan voorzien. Sommige
veranderingen worden nu al toegepast in bepaalde nieuwe projecten waardoor de overgang natuurlijk zal verlopen. Net zoals bij auto's de automatische
deurvergrendeling en de automatische ontsteking van de lichten nu volledig zijn
geïntegreerd, wordt verwacht dat deze ontwikkelingen in onze woningen
binnenkort de nieuwe norm zijn.