Lenen om een huis of appartement te verwerven, wordt fiscaal aangemoedigd. Dat geldt niet alleen voor wie in een eigen woonst wil investeren, maar ook voor wie een krediet afsluit voor een pand dat hij nadien wil verhuren.

Ondertekende je een lening voor 1993?

Dan is er een onderscheid in fiscaal voordeel tussen je eigen woning en je andere eigendommen.

Wanneer je in je hoofdverblijfplaats woont, kan je genieten van twee voordelen:

 • De gebruikelijke intresten
 • Korting op woningsparen

Wanneer je een tweede verblijfplaats hebt (waar je dus niet gedomicilieerd bent), krijg je:

 • De gebruikelijke intresten
 • Korting op langetermijnsparen

Als je lening werd afgesloten tussen 1993 en 2005,

Kijkt de fiscus of je één of meerdere eigendommen bezit.

Als het pand je enige vastgoed is, geniet je van drie fiscale voordelen:

 • De gebruikelijke intresten
 • Aanvullende intresten
 • Korting op woningsparen

Bij meerdere eigendommen krijg je:

 • De gebruikelijke intresten
 • Korting op langetermijnsparen

Ondertekende je een lening tussen 2005 en 2015

Dan is er een onderscheid tussen je eigen woning en andere eigendommen, én kijkt de fiscus naar het aantal eigendommen in je bezit.

Als je eigen woning ook je enige woning is, dan geniet je van een woonbonus.

Als het eigendom niet je hoofdverblijfplaats of je eigen woning is, dan ken je drie voordelen:

 • De gebruikelijke intresten
 • Aanvullende intresten – in uitzonderlijke gevallen
 • Korting op langetermijnsparen

De voordelen bij een lening vanaf 2016

Hangen af van de locatie van je eigen woning.

In Brussel

 • Als dit je enige eigendom is, dan krijg je sinds 2017 een korting op de registratiekosten. De woonbonus werd geschrapt.
 • Als je hoofdverblijfplaats niet je enige woning is, geniet je van twee fiscale voordelen:
 • De gebruikelijke intresten
 • Korting op langetermijnsparen

In Wallonië

 • Als je maar één eigendom hebt, heb je recht op de zogenaamde “chèques habitats”.
 • Bij meerdere eigendommen heb je geen enkel fiscaal voordeel.

In Vlaanderen

 • Een eigendom in Vlaanderen, geeft recht op een woonbonus.

Wanneer een eigendom niet je eigen woning is, verplaatst de bevoegdheid hierover zich naar het federale niveau. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen de regio’s. Alle eigenaars van eigendommen naast een eigen woonst, kunnen genieten van de gebruikelijke intresten en een korting op langetermijnsparen.


Gebruikelijke intresten Een korting of belastingverlaging voor een belastingbetaler met een lening (niet per se hypothecair) om vastgoed te kopen. De korting geldt enkel voor inkomsten uit onroerend goed.
Aanvullende intresten Een belastingverlaging voor een hypothecaire lening van minimum 10 jaar voor de bouw of renovatie van je enige eigendom. De korting is “aanvullend”: ze geldt enkel op intresten die niet eerst worden afgetrokken bij de gebruikelijke intresten.
Korting voor kapitaalafschrijving Dit is een belastingvermindering voor een hypothecaire lening van minimum 10 jaar voor aankoop, verbouwing of bouw van een woning (niet per se je enige of eigen woning).
Enkel het bedrag van de hypotheek wordt in rekening gebracht voor de berekening van het voordeel. In de complexe berekening zit een plafond per eigendom, met een fiscaal maximum van € 2260 tot € 2350. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de professionele inkomsten van de belastingbetaler.,Deze belastingvermindering kan je als woningsparen inbrengen
Woonbonus voor de eigen woning Deze belastingvermindering geldt voor belastingbetalers met een hypothecaire lening van minimum 10 jaar voor de aankoop, verbouwing of bouw van een enige en eigen woning. Afhankelijk van het afsluitjaar van de lening (voor of na 2015) en de locatie van het pand, geldt een enorm verschil in de fiscale voordelen.
Voor de berekening wordt gekeken naar het deel intresten en het kapitaal dat onder de hypotheek valt, onderverdeeld in drie bedragen:

Een basisbedrag dat vastligt tijdens de totale leenperiode: tussen € 1520 en 2350 (afhankelijk van de locatie van het eigendom)
Een verhoogd bedrag (vastgelegd op 10 jaar) van € 750 tot € 780, afhankelijk van de locatie.
Een tweede verhoogd bedrag (vastgelegd op 10 jaar) van € 80 – als u 3 kinderen hebt op 1 januari van het jaar waarin u de lening afsloot.

Op dit bedrag wordt een verminderingspercentage toegepast van 30 tot 50%, afhankelijk van het startjaar van de lening en de locatie van het eigendom.
Korting op de registratierechten (in Brussel) Sinds 1 januari 2017 kan je genieten van een korting op de registratierechten op de eerste € 175.000, of een korting tot € 21.875 op een aankoop van je eerste woning van minder dan € 500.000.
De “Chèque Habitat” (in Wallonië) Deze korting is een soort “belastingkrediet”. De cheque ter waarde van € 1520 per belastingbetaler, is een bon die je jaarlijks (tot 20 jaar na afgifte) kan inwisselen. Het initiële bedrag vermindert geleidelijk van zodra je een belastbaar inkomen hebt van € 21.347 (vastgelegd bedrag voor 2018). Per kind wordt wel een forfaitair bedrag van € 125 toegevoegd aan de oorspronkelijke € 1520.
Le Woonbonus (in Vlaanderen) Dit is vergelijkbaar met de “chèque habitat”. Het is een belastingkorting voor een belastingbetaler met een hypothecaire lening van minimum 10 jaar voor de aankoop, verbouwing of bouw van een eigen woning. Enkel het kapitaal en de interesten die onder de hypotheek vallen worden in rekening gebracht.,Het bedrag voor het fiscale voordeel van de woonbonus, heeft een maximum van € 1520, vermeerderd met € 760 over 10 jaar.

Pas op! Om dit overzicht minder ingewikkeld te maken, lieten we sommige gedetailleerde voorwaarden en uitzonderingen weg.