Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

Het EPB-certificaat is als het ware het energiepaspoort van een gebouw. Net zoals bij het energielabel van huishoudtoestellen worden de energieprestaties geclassificeerd van A (heel energiezuinig = groen) tot G (heel energie gulzig = rood).

Het EPB-certificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie waarop de kandidaat-kopers of -huurders zich kunnen baseren om de energieprestaties van het bezochte goed te bekijken en die te vergelijken met die van andere eigendommen met dezelfde (residentiële of niet-residentiële) bestemming.

Het EPB-certificaat is verplicht bij verkoop en verhuur van gebouwen. Het certificaat wordt opgesteld door een onafhankelijk expert na een grondig technisch onderzoek van uw woning.

Dit officiële document, waarmee de energieprestaties van het gebouw worden aangetoond, is 10 jaar geldig, op voorwaarde dat de energiekenmerken van het gebouw niet worden gewijzigd.