Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of verkocht/verhuurd worden, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB of EPC-eisen genoemd naargelang het om nieuwbouw of bestaande bouw gaat. Het certificaat is als het ware het energiepaspoort van een gebouw.

Sarah legt in 82 seconden uit wat het EPB-certificaat is en waarvoor het dient!

Net zoals bij het energielabel van huishoudtoestellen worden de energieprestaties geclassificeerd van A+ (heel energiezuinig = groen) tot F (energie-intensief = rood).

Een overzicht van de energiescores van het EPC

Het verschil tussen EPB en EPC

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van nieuwbouw of verbouwde woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. Dit certificaat wordt aangevraagd door de bouwheer of aannemer.

EPC is de afkorting van Energieprestatiecertificaat en moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een bestaande woning. Dit certificaat wordt aangevraagd door de eigenaar van de woning. Het certificaat maakt ook deel uit van een volledig verkoopdossier. Dat wil zeggen dat je het moet kunnen voorleggen aan elke kandidaat-koper wanneer je je woning verkoopt of verhuurt.

EPB slaat dus op nieuwbouw en verbouwingen, terwijl EPC nodig is voor de verkoop of verhuur van een bestaande woning.

Wat is het nut van het certificaat?

Het certificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie waarop de kandidaat-kopers of -huurders zich kunnen baseren om de energieprestaties van het bezochte goed te bekijken en die te vergelijken met andere panden.

Het EPC certificaat is verplicht bij verkoop en verhuur van gebouwen.

Let op: vanaf 2023 zal je verplicht een woning met energielabel E of F moeten verbouwen wanneer je deze aan- of verkoopt.

Zelf de EPC-waarde van je woning schatten

Je kan zelf een schatting maken van je EPC op de website van de Vlaamse Overheid. Dit geldt echter niet als het officieel document.

Hoe verkrijg je het certificaat?

Het certificaat wordt opgesteld door een onafhankelijk expert na een grondig technisch onderzoek van je woning. Enkel het vernieuwde EPC (opgemaakt vanaf 2019) is toegestaan bij de verkoop van een woning sinds 1 januari 2022. Het oude certificaat, opgesteld vóór 2019, is dus niet meer geldig bij de verkoop van een woning.

Dit officiële document, waarmee de energieprestaties van het gebouw worden aangetoond, is 10 jaar geldig, op voorwaarde dat de energiekenmerken van het gebouw niet worden gewijzigd, door bijvoorbeeld renovatiewerken.

Hulp nodig bij het opstellen van een volledig verkoopdossier van je woning? Vraag raad aan jouw lokale We Invest makelaar.


Hulp nodig bij de administratieve verplichtingen van een verkoop?

Neem contact op met je lokale We Invest kantoor