De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Europa. Het spreekt dan ook voor zich dat de overheid steeds strengere eisen gaat opleggen aan energieprestaties van woningen en appartementen. Tegelijk beseft ze hoe belangrijk het is om vastgoedeigenaars te stimuleren om die energieprestaties te verbeteren. Dat doet ze met een hele resem financiële steunmaatregelen. Tijd dus voor de experten van We Invest om de premies, subsidies en leningen die de Vlaamse en federale overheden ter beschikking stellen even op een rijtje te zetten!

Scharnierjaar

Renovatiewerken zijn in België een regionale bevoegdheid. Dat betekent dat Wallonië, Brussel en Vlaanderen elk over een eigen premie-en subsidiearsenaal beschikken om bij renovatie financiële steun te bieden. 2019 was een scharnierjaar voor de toekenning van premies, want toen werd de aftrap gegeven om de renovatie van het patrimonium te versnellen en om zo tegen, 2050 het energieverbruik van het vastgoed in ons land drastisch terug te dringen. 2022 is op dat vlak een nieuw scharnierjaar voor Vlaanderen. Met name door de totstandkoming van één onlineloket voor het aanvragen van premies en door de vervanging van de energielening door de verbouwlening.

Vergeet ook niet dat de ter beschikking gestelde financiële stimuli onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, waaraan moet worden voldaan. Het gaat onder meer om de inkomsten van de aanvrager en de specifieke karakteristieken van het betrokken gebouw en van de beoogde verbouwing.

Eén onlineloket vanaf 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven in Vlaanderen dus via één online loket alle premies aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Die kan je vinden op www.mijnverbouwpremie.be, waar je premies kan aanvragen voor dak-, muur- en vloerisolatie, voor glas, verwarming, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en het verbeteren van het E-peil.

Er is zelfs in de mogelijkheid voorzien om een premie aan te vragen voor eventuele andere renovatiewerken of de installatie van andere energiebesparende toestellen. Op de site energiebesparen.be is ook een simulator beschikbaar om aan de hand van de verbouwingen die je op het oog hebt, de premie te berekenen waarop je aanspraak kan maken.

Energielening wordt vervangen door MijnVerbouwLening .

Wilde je in je woning of appartement werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie of hoogrendementsglas aan te brengen of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort of exclusief nachttarief hebt, kon je die werken tot 31 augustus 2022 eventueel financieren met een energielening van de Vlaamse overheid. De energielening wordt vanaf 1 september 2022 echter vervangen door Mijn VerbouwLening.Vanaf 1 september 2022 kan je dus enkel nog de MijnVerbouwLening aanvragen. Het te ontlenen bedrag wordt uitgebreid tot maximaal 60.000 euro. De maximale looptijd wordt verlengd van 10 naar 25 jaar.

Een breed pakket aan werkzaamheden ondersteund

De werken waarvoor men MijnVerbouwLening kan aanvragen dragen bij tot een betere woonkwaliteit en een verbeterde energieprestatie van de woning.
Volgende categorieën van werken zijn toegelaten: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van het buitenschrijnwerk, renovatie van vloeren en funderingen, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, installeren van een (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, zonnepanelen en condensatieketel op gas.  Daarbij moet worden opgemerkt dat sommige leningen beperkt zijn tot het bedrag op de factuur en andere, zoals met name binnenrenovatie en werken aan de elektriciteit en het sanitair,  beperkt zijn tot een bepaald maximumbedrag.

Wie komt in aanmerking?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de MijnVerbouwLening:  particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie, verhuurders via een sociaal verhuurkantoor, particuliere eigenaar-verhuurders, particulieren die een woning erven of geschonken krijgen uit de laagste en middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie en niet-commerciële instellingen. Let op: wie na 1 oktober 2022 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor MijnVerbouwLening. Deze groep kan zich wel wenden tot een bank of  kredietinstelling om daarbij een renteloos renovatiekrediet af te sluiten.

Ook je gemeente zorgt voor tegemoetkoming

Er zijn zoveel premies en subsidies beschikbaar dat we het alleen maar positief kunnen noemen dat de sites www.mijnverbouwpremie.be  en www.mijnverbouwlening.be  het nu alvast wat gemakkelijker maken om door de bomen het bos te blijven zien. Vergeet ook niet dat je via www.premiezoeker.be voor elke gemeente kan nagaan welke gemeentelijke steun je kan krijgen voor energiebesparende verbouwingen. En als dat niet via de site onmiddellijk duidelijk is, is het alleszins aangewezen een afspraak te maken met de bevoegde diensten op het gemeentehuis en daar je vragen te gaan stellen.

Ook advies over ecologisch en duurzaam verbouwen kan veel waard zijn

Subsidies, premies en leningen om te energiezuinig te renoveren zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar het is ook van belang je grondig te informeren over de werken die je wil uitvoeren en over hoe duurzaam en ecologisch die eigenlijk zijn. Vanuit langetemijnperspectief kan je dat namelijk ook flink wat opbrengen. Ook op dat vlak kan je bij een aantal Vlaamse overheidsinstellingen terecht. Vrijblijvend bouwadvies krijg je bijvoorbeeld krijgen bij een adviseur van de Provinciale Steunpunten voor Duurzaam Bouwadvies. Die steunpunten geven ook infosessies, workshops en vormingen. Je kan  ook contact opnemen met het Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE vzw). Dit instituut adviseert niet alleen over energiezuinig bouwen, maar houdt ook rekening met de impact van een woning op de gezondheid

Je vastgoedprofessional maakt je wegwijs

Heb je ondanks de vele sites over  de financiële overheidssteun voor energiebesparing en renovatie via premies, subsidies en leningen toch nog vragen, dan kan je die uiteraard ook stellen aan je vastgoedprofessional van We Invest. De kan je bij de aankoop van je woning of appartement op een vriendelijke en accurate manier door het gevarieerde landschap van premies, leningen en subsidies gidsen.