Bronnen: La Libre immo, Jeremy Henderson en Confederatie Bouw


"De EPB (energieprestatie van gebouwen) is een globale benadering. We
moeten inzetten op isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie, een nieuw
verwarmingssysteem ... Het is belangrijk dat je echt alle facetten van de EPB
meeneemt en dat is waar je dan een daadwerkelijk verschil gaat zien ten opzichte
van oude gebouwen. Een oud gebouw, zelfs volledig gerenoveerd, kan
moeilijk een zo hoge EPB halen. Je kan het verbruik verminderen, maar het gebouw is niet ontworpen en vooraf bestudeerd om die verliezen zo klein mogelijk te maken.
Dit is echter wel mogelijk bij een nieuw gebouw of een renovatie die gelijkgesteld is met nieuwbouw. "aldus Jeremy Henderson, vastgoedadviseur bij We Invest en voormalig EPB-attesteerder.

Concreet verplichten de EPB-normen van 2015 dat in een volledig nieuw
gebouw de prestaties van het gebouw nooit lager mogen zijn dan de letter B. Dat
wil zeggen dat het verbruik van primaire energie lager moet zijn dan 95 kWh.


Bij een omvangrijke renovatie die 'gelijkgesteld is aan nieuw', kunnen we tot de letter C gaan (minder dan 150 kWh). Onder renovatie gelijkgesteld aan nieuw verstaan we renovatiewerken die betrekking hebben op minstens 75% van het warmteverliesoppervlak van het gebouw en waarbij alle technische installaties worden vervangen. De wettelijke verplichtingen zijn dus hetzelfde als voor nieuwbouw, maar er wordt een marge van 20% gehanteerd. Beide
percentages zijn absoluut aanvaardbare normen, aangezien een bestaand
gebouw uit de jaren '50-'60 over het algemeen de letter G heeft, wat neerkomt op
een verbruik van meer dan 345 kWh: De prestaties zijn dus twee tot acht maal
beter!


Om de EPB van een bestaand gebouw te verbeteren is er een scala aan
ingrepen mogelijk: het installeren van een condensatieboiler, het isoleren van de muren, de vloer of het dak, het plaatsen van hoogrendementsglas,
zonnepanelen
, enz.

"De passiefstandaard is zeldzaam bij renovaties" erkent Gilles Robrecht, architect
en eigenaar van een van de zeldzame passiefhuizen, het resultaat van een
renovatie in Brussel die hij zelf heeft uitgevoerd. Op het programma staat een
enorme isolatie-ingreep, soms aan de binnenkant, soms aan de buitenkant, gevolgd door het plaatsen van een raamkozijn met drievoudige beglazing. Als laatste speuren we het gebouw af om het kleinste scheurtje of gaatje op te vullen, van de kelder tot de zolder, en het gebouw volledig luchtdicht te maken. Volgens; Robrecht is dit de meest cruciale stap van de renovatie.
"Weinigen hebben dit gedaan. Het is makkelijker om dit bij een gebouw uit te
voeren (...) De stedelijke inrichting wordt trouwens niet vaak geconfronteerd met
dit soort werkzaamheden en sommige ingrepen, zoals de buitenisolatie van de
muren, vormden een probleem." Er bestaan echter allerlei premies voor dit soort
renovaties om eigenaars te stimuleren om hun plannen uit te werken.