Het is beslist: In Vlaanderen zal je vanaf 1 januari 2022 maar 3% registratierechten betalen op de aankoop van je eerste woning. Zo betaal je voor een woning van € 250.000, nu € 7500 minder belastingen. Op die manier maakt Vlaanderen het voor starters iets makkelijker om een eerste woning aan te kopen.

Wat zijn registratierechten?

De registratierechten (of verkooprechten zoals het eigenlijk officieel heet) zijn de belastingen die je moet betalen wanneer je een bouwgrond of woning koopt. Ze worden vaak op hetzelfde moment als de notariskosten betaald.

Van 6 naar 3%

De Vlaamse regering heeft een verdere verlaging van de registratierechten voor de aankoop van een eerste gezinswoning aangekondigd. Wie een appartement of een huis koopt om er te gaan wonen, zal dus binnenkort slechts 3% belasting moeten betalen op deze aankoop, in plaats van de 6% die nu van toepassing is.

Reken even mee

Op een woning met een waarde van 250 000 euro bespaart de koper dus 7 500 euro, omdat de belasting daalt van € 15 000 naar € 7 500.

Op die manier maakt Vlaanderen het voor starters makkelijker om een woning te kopen. Het is dan ook waarschijnlijk dat Vlamingen in de komende maanden de ondertekening van de koopakte zullen uitstellen om van dit nieuwe tarief te kunnen profiteren.

Een tweede eigendom wordt duurder

Tegelijkertijd heeft het Vlaamse Gewest besloten het registratierecht voor tweede woningen of eigendommen te verhogen tot 12% (tegenover 10% nu). Dat is geen goed nieuws voor investeerders: Laten we teruggaan naar ons voorbeeld van het appartement van € 250 000, de toekomstige eigenaar zal dus een belasting van € 30 000 moeten betalen in plaats van € 25 000.

Ook voor bouwgronden gaat het tarief omhoog van 10% naar 12,5%. Op het bouwgedeelte blijf je 21% btw betalen.

Wat wil de Vlaamse overheid bereiken?

Wat de verlaging betreft is het doel duidelijk: De vastgoedprijzen blijven sinds de coronacrisis sterk stijgen. Daarom is deze nieuwe belastingregeling bedoeld om de toegang te vergemakkelijken voor kopers van een eerste woning. De verlaging in registratierechten, in combinatie met de lage rentes, zullen het makkelijker maken voor jonge kopers.

Daartegenover staan de tweede woningen en eigendommen, die zwaarder zullen worden belast, zodat investeerders, die die prijzen omhoog jagen, terughoudender worden. We raden deze groep, samen met tweedeverblijvers, de aankoop van een tweede eigendom te versnellen tot vóór januari 2022, wanneer de nieuwe regeling in werking treedt.

Moet je nu wachten met verkopen? Of net niet…

Deze beslissing neem je best zo snel mogelijk: hoe dichter bij de deadline van januari 2022, hoe meer mensen zullen wachten met de aankoop van een woning. Daarnaast zullen investeerders op zoek naar een tweede pand hun aankoop eerder plannen. Het hangt dus af van jouw type woning of je moet wachten of de procedure moet versnellen. Laat je persoonlijk adviseren door onze lokale vastgoedexperts.

Wat met Brussel & Wallonië?

Dit is een nieuwe wending in de regionale strijd over registratierechten. In Brussel en Wallonië betaal je nog steeds 12,5% registratierechten. Het verschil met de twee andere gewesten wordt nu nog groter.


Op zoek naar vastgoedadvies?

Contact opnemen