Wanneer je van plan bent om een woning te kopen, ga je die waarschijnlijk voor een deel financieren met een hypothecaire lening. En tijdens het afsluiten van die woonlening, verplicht de bank je vaak een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het is hoe dan ook een goed idee om deze verzekering af te sluiten! Waarom ontdek je in dit artikel

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wel, een schuldsaldoverzekering is de verzekering die ervoor zorgt dat het nog niet terugbetaalde deel van je lening door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald wanneer je komt te overlijden. Zo zorg je ervoor dat de schuld niet ten laste van je partner of andere erfgenamen komt.

Wanneer je sterft, erven nabestaanden namelijk niet enkel bezittingen, maar ook schulden en achterstallige leningen.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Maar bij de meeste banken is het een vereiste om een lening te verkrijgen. Met een schuldsaldoverzekering krijg je vaak iets betere voorwaarden (lees: een betere intrestvoet).

Hoeveel kost een schuldsaldoverzekering?

Er zijn heel wat factoren die de te betalen premie bepalen, waardoor er moeilijk een algemeen prijskaartje kan worden opgehangen. Zo is er onder andere het te verzekeren kapitaal (hoeveel je hebt uitgeleend), onder welke interestvoet je kan lenen en de looptijd van je hypothecair krediet. Maar naast het financiële aspect, wordt er ook naar de ontlener gekeken. Daarbij zijn leeftijd en eventuele risico’s op overlijden, zoals bijvoorbeeld rookgedrag of gezondheidsproblemen, erg belangrijke factoren.

Hoe verzeker je je?

Maar hoe gaat die verzekering nu in zijn werk en hoe verdeel je de verzekering tussen beide partners? Wel, daar zijn drie formules voor.

  • Jij en je partner zijn elk voor de helft verzekerd (50% – 50%). Dat betekent dat je partner de helft van het resterende bedrag zelf aflost bij de bank moest je iets overkomen. Het andere deel wordt gedekt door de verzekering.
  • Jij en je partner zijn beiden volledig (100% – 100%) verzekerd. Dat betekent dat het volledige bedrag bij overlijden door de verzekering wordt betaald.
  • Jij en je partner zijn op basis van inkomen (bv. 70% – 30%) gedekt.

Uiteraard kan je ook als alleenstaande een schuldsaldoverzekering afsluiten. Deze beschermt dan jouw erfgenamen.

Hoe betaal je een schuldsaldoverzekering?

Ook hier heb je drie opties:

  • De eerste optie is om één keer een premie te betalen wanneer je de lening afsluit. Nadien betaal je tijdens de loop van je hypotheek niets meer voor de schuldsaldoverzekering. Het nadeel is dat het een extra kost is bovenop de andere kosten van je hypothecaire lening (zoals de notariskosten). Op termijn is dit soort premies wel het voordeligste. Soms kan je deze premie aftrekken ook van je belastingen.
  • Een tweede optie is om gedurende tweederde van de looptijd van je lening een jaarlijkse premie te betalen. Zo kan je de premie spreiden over de jaren heen. Bij een lening op 30 jaar, betekent dat dus dat je 20 jaar lang de premie in schijven betaalt.
  • Een derde optie is een jaarlijkse variabele premie. Zo kan je deze spreiden over de hele looptijd. Dit is wel de duurste optie van de drie. Maar: als je overlijdt vallen de rest van deze premies ook weg voor de rest van de looptijd van de lening.

Wat als je van bank verandert?

Als je van bank verandert kan je ook de schuldsaldoverzekering laten mee verhuizen. Maar dat komt jou niet altijd voordeliger uit. Doe je dat wel, dan wordt de oude verzekering gestopt en een nieuwe geopend bij je nieuwe bank. In de meeste gevallen dien je ook opnieuw een (medische) vragenlijst in te vullen, waardoor de verzekering hoger kan uitvallen. Soms kan het veranderen van je verzekering je dus goedkoper uitvallen, zeker als je ondertussen bijvoorbeeld bent gestopt met roken. Informeer je dus goed voor je de nodige stappen zet.


Op zoek naar vastgoedadvies?

Neem contact op met jouw lokale We Invest kantoor