De verkoopprijs van je woning bepalen is niet eenvoudig! Als je besluit zelf je huis of appartement te schatten, moet je opletten dat je de volgende fouten niet maakt:

1. Berekenen op basis van een toekomstige aankoop:

de prijs van je volgende woning mag op geen enkele manier de prijs bepalen van het pand dat je verkoopt.

2. Gebrek aan objectiviteit:

het is belangrijk de nodige afstand te nemen en rekening te houden met alle elementen die je woning kenmerken, zowel de positieve als de negatieve.

3. De prijs vaststellen op basis van advertenties van andere woningen:

De advertentieprijs van een goed is niet altijd gelijk aan de verkoopprijs ervan. Dat wil zeggen, de prijs die verkopers en kopers zijn overeengekomen. De noteringsprijs ligt meestal iets hoger om ruimte te laten voor onderhandeling.

4. Denken dat de waarde van een eigendom de som is van de aankoopprijs plus de uitgevoerde werken:

Dat bedrag houdt geen rekening met de inflatie of met de geleidelijke waardevermindering door het gebruik van je woning, en is dus onjuist.

5. Blindelings vertrouwen op de online-schattingtools

Een online schatting is een goed uitgangspunt, maar geldt niet als vervanging voor een volledig schattingsrapport van een vastgoedexpert. Deze tools stellen namelijk een vrij ruime prijsvork voor, gebaseerd op advertentieprijzen in de buurt (en niet op de verkoopprijzen). Dit leidt tot een onvolledige schatting, waarin geen rekening wordt gehouden met alle kenmerken van je woning. Bovendien missen ze objectiviteit (bij de beschrijving van de woning kan de eigenaar onbewust zijn antwoorden verbloemen en dus het resultaat vertekenen).

Toch zijn deze tools gebruiksvriendelijk en meestal onmiddellijk en gratis beschikbaar. Handig om een richtprijs te verkrijgen, maar het advies van een expert blijft nodig! De online schattingstool van We Invest vergelijkt jouw woning met verschillende gegevens in onze databank. Zo krijg je een eerste idee van hoeveel jouw woning waard is. Maar vergeet de gouden regel niet: een online schatting is een goed uitgangspunt, maar geldt niet als vervanging voor een volledig schattingsrapport opgesteld door één van onze vastgoedexperts.