Als je besluit zelf je eigendom te schatten, moet je opletten dat je de volgende fouten niet maakt:

1. Berekenen op basis van een toekomstige aankoop:

de prijs van je volgende woning mag op geen enkele manier de prijs bepalen van het onroerend goed dat je verkoopt.

2. Gebrek aan objectiviteit:

het is belangrijk de nodige afstand te nemen en rekening te houden met alle elementen die je woning kenmerken, zowel de positieve als de negatieve.

3. De prijs vaststellen op basis van advertenties van andere woningen:

De advertentieprijs van een goed is niet altijd gelijk aan de verkoopprijs ervan. Dat wil zeggen, de prijs die verkopers en kopers zijn overeengekomen. De noteringsprijs ligt meestal iets hoger om ruimte voor onderhandeling te laten.

4. Denken dat de waarde van een eigendom de som is van de aankoopprijs plus de uitgevoerde werken:

Dit bedrag houdt geen rekening met de inflatie, noch met de depreciatie van het pand door het gebruik ervan, en is dus onjuist.

5. Blindelings vertrouwen op de online-schattingtools

Deze instrumenten zijn gemakkelijk te gebruiken, snel en voor het grootste deel gratis, maar bieden slechts een indicatieve prijs. Deze tools stellen namelijk een vrij ruime prijsvork voor, gebaseerd op advertentieprijzen in de buurt (en niet op de verkoopprijzen). Dit leidt tot een onvolledige evaluatie, waarin geen rekening wordt gehouden met alle kenmerken van het eigendom.

De beste manier om fouten bij de schatting te vermijden? Laat je woning gratis schatten door een expert.