Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, doorloop je verschillende stappen vóór je in je nieuwe huis of appartment kan intrekken. In deze handige checklist overlopen we de belangrijkste ervan!

1. Je hypothecaire lening verzekeren

Vooraleer je van start gaat met de zoektocht naar je droomwoning neem je best contact op met je bank om al een idee te hebben hoeveel je kan uitlenen. Zo weet je perfect welk budget je voor je droomproject beschikbaar hebt.

2. De zoektocht naar je droomwoning

Zodra je je budget gedefinieerd hebt, kan de zoektocht beginnen. Kiezen voor nieuwbouw heeft verschillende voordelen. Zo zal je woning instapklaar zal zijn en hoef je de komende 10 jaar waarschijnlijk niet te investeren in grote herstellingswerken. Je kan ook zelf de afwerkingen kiezen zodat je woning helemaal in jouw smaak ingericht is. Neem een kijkje in ons aanbod nieuwbouwprojecten en laat je persoonlijk begeleiden door een lokale vastgoedexpert.

3. Een bod uitbrengen

Een bod is een juridisch contract waarin de prijs en de voorwaarden van de verkoop worden vastgelegd. Om een bod rechtsgeldig uit te brengen moeten bepaalde gegevens verplicht opgenomen zijn: je naam, de geboden prijs, het adres van het onroerend goed, de handtekening en de geldigheidsduur van het bod. Laat je professioneel begeleiden bij de handtekening, elke handtekening is namelijk bindend!

De stappen van de aankoop na de ondertekening van het bod

4. Ondertekening van de overeenkomst

Een notaris stelt de verkoopakte op. Vervolgens legt hij deze voor aan zowel de koper als de verkoper voor ondertekening. Je kan er als koper ook voor kiezen om een andere notaris te nemen als de verkoper, zodat die de overeenkomst ook kan goedkeuren. Een andere notaris onder de arm nemen heeft geen invloed op de te betalen notariskosten.

Eens je notaris de overeenkomst heeft goedgekeurd, kan ze door jou ondertekend worden. Dit gebeurt in de het kantoor van je vastgoedmakelaar of bij de notaris. Bij de overeenkomst zal een voorschot als waarborg gevraagd worden. Onder de Wet Breyne mag dit maximaal 5% van het totale aankoopbedrag zijn.

5. Opmaak van de notariële akte

De notaris van de verkoper stelt in samenspraak met jouw notaris de verkoopakte op. Bij de ontwerpakte, zal je tevens de 'afrekening' ontvangen. Hierop staat het totaal te betalen bedrag dat je op het moment van ondertekening van de akte zal moeten betalen. Het is de som van de resterende aankoopkosten, de belastingen en de notariskosten.

6. Ondertekening van de notariële akte

De tijdsduur tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de authentieke verkoopakte is maximaal 4 maanden. De ondertekening van de authentieke akte gaat door bij de notaris van de verkoper. Die zal de tekst volledig voorlezen en uitleggen in het bijzijn van jouw notaris.

Ingeval van een aankoop onder de Wet Breyne, betaal je op dit moment voor alles wat al gebouwd werd. Dit is bijvoorbeeld de grond, maar ook alle constructies die op dat moment reeds zijn opgetrokken (na aftrek van de 5% die als voorschot werd betaald bij de verkoopsovereenkomst).

Op dat moment bent je ook de belastingen verschuldigd op de grond (de registratierechten) en op de bouwwerken (btw) die bij de akte betaald moeten worden. Daar bovenop komt het ereloon van notaris en kosten van de basisakte.

7. De ontvangst van de sleutels

De ontvangst van de sleutels gebeurt oftewel bij de ondertekening van de notariële akte, oftewel bij de voorlopige oplevering. Je kan vanaf dan eindelijk intrekken in je nieuwe woning!

Gefeliciteerd!

Op dit moment moet je ook de laatste schijf btw vereffenen en zullen de nutsaansluitingen overgezet worden.

8. De voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering is een verklaring van voltooiing van de werkzaamheden door de projectontwikkelaar. Een  proces-verbaal van oplevering wordt ondertekend door beide partijen waarin de zichtbare gebreken vermeld staan die zo snel mogelijk in orde gebracht zullen worden.

9. De definitieve oplevering

Ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering komt de definitieve oplevering. De periode tussen de voorlopige en definitieve oplevering stelt de koper in staat om de woning te 'testen' en gebreken te melden die hij zou vastgesteld hebben tijdens het gebruik. Je hebt dus 12 maanden om de 'niet zichtbare' gebreken in je eigendom vast te stellen en ze aan de bouwpromotor te melden om beroep te kunnen doen op de waarborg.

Na dat jaar zijn alle procedures afgerond! Je kan volop genieten van je nieuwe woning...

Op zoek naar nieuwbouwprojecten in jouw buurt?

Klik hier