Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt, zal u verschillende stappen doorlopen. Welke stappen precies ? Wat zijn de vastgestelde termijnen voor specifieke stappen? Wie zijn de betrokken partijen en wat zijn de kosten die met de verschillende stappen gepaard gaan ?


KREDIET

Neem contact op met je bank om al een idee te hebben van jouw kredietwaardigheid. Een zicht hebben op je  financiële mogelijkheden alvorens je zoektocht te starten, zal veel tijd besparen en zal je de mogelijkheid geven sneller te kunnen reageren indien een mooie opportuniteit zich voordoet.


DE ZOEKTOCHT NAAR VASTGOED


Zodra je budget bepaald is, kan je bewust je zoektocht naar vastgoed starten. De We Invest adviseurs zijn specifiek opgeleid om je te begeleiden in de zoektocht naar de juiste woning.


BOD


Je vindt de woning van je dromen en je bent klaar om een bod uit te brengen. Opgelet want een bod uitbrengen betekent dat je akkoord verklaart om het onroerend goed aan te kopen.


Om een bod rechtsgeldig te doen  moeten bepaalde gegevens verplicht opgenomen zijn: je naam, de geboden prijs, het adres van het onroerend goed handtekening, de geldigheidsduur van het bod etc.


Maak je geen zorgen, onze We Invest adviseurs zijn er om je te helpen bij het opstellen van dit document. Onze documenten zijn geschreven door juristen, gespecialiseerd zijn in vastgoed en werden gevalideerd door notarissen.


VOORBEREIDING VAN DE OVEREENKOMST


De notaris van de verkoper, stelt de verkoopovereenkomst op. Vervolgens legt hij deze voor aan jouw notaris voor diens goedkeuring.


ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST


Eens je notaris de overeenkomst heeft goedgekeurd, kan ze door jou ondertekend worden. Dit gebeurt in de  kantoren van We Invest, in het bijzijn gan onze  juristen.


Je hoeft je kredietdossier nog niet helemaal afgerond hebben op dit ogenblik. Je krijgt nog tijd om het bij de door jou gekozen bank af te ronden en te laten valideren.


Bij de overeenkomst zal een voorschot van maximaal 10% van de prijs als waarborg of voorschot gevraagd worden. Ingeval van een aankoop onder de Wet Breyne mag dit maximaal 5% zijn.


ONTWERP VAN DE VERKOOPAKTE


De notaris van de verkoper stelt in samenspraak met jouw notaris de verkoopakte op.. Als beide notarissen het eens zijn over de tekst, wordt de ontwerptekst of ontwerpakte ook naar jou gestuurd voor akkoord...


Bij de ontwerpakte, zal je tevens de afrekening ontvangen. Hierop staat het totaal te betalen bedrag dat je op het moment van ondertekening van de akte zal moeten betalen.


ONDERTEKENING VAN DE VERKOOPAKTE

De tijdsduur tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de authentieke verkoopakte is maximaal 4maanden. . De ondertekening van de authentieke akte gaat door bij de notaris van de verkoper. Die zal de tekst volledig voorlezen en uitleggen in het bijzijn van jouw notaris.Ingeval van een aankoop onder  de wet-Breyne, betaal je op dit moment alles wat al bestaat. Dit is niet alleen de grond maar ook alle constructies die op dat moment reeds zijn opgetrokken (na aftrek van de 5% die als  voorschot werd betaald bij de verkoopsovereenkomst).


Op dat moment bent u  ook de belastingen verschuldigd op de grond (Registratierechten) en op de schijven voor de bouwwerken (BTW) die bij de akte betaald moeten worden. Daar bovenop komen  de notariskosten en kosten van de basisakte, eventuele aansluitingskosten.


Het saldo zal u dan vermeerderd met BTW betalen in opeenvolgende schijven volgens de vordering van de werkzaamheden.


VOORLOPIGE OPLEVERING EN ONTVANGST VAN DE SLEUTELS


De voorlopige oplevering is een verklaring van voltooiing van de werkzaamheden door de koper. Een  proces-verbaal van oplevering wordt ondertekend door beide partijen waarin de zichtbare gebreken vermeld staan die zo snel mogelijk in orde gebracht zullen worden.
Dit is ook het moment wanneer je de sleutels ontvangt !


Gefeliciteerd, vanaf heden kan je je intrek nemen in jouw nieuw pand!


Op dit moment moet je ook de laatste betalingsschijf vereffenen.  Op dit ogenblik zullen ook nutsaansluitingen overgezet worden.


DEFINITIEVE OPLEVERING


Ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering komt de definitieve oplevering. De periode tussen de voorlopige en definitieve oplevering stelt de koper in staat om het goed te "testen" en aan de verkoper de gebreken te melden die hij zou vastgesteld hebben tijdens het gebruik. Je hebt dus 12 maanden (4 seizoenen) om de “niet zichtbare” gebreken in je eigendom vast te stellen en ze aan de bouwpromotor te melden om beroep te kunnen doen op de waarborg.


TIENJARIGE GARANTIE


Vanaf de voorlopige oplevering start een periode van tien jaar waarbinnen je wordt beschermd tegen de problemen met betrekking tot de structuur, de stabiliteit en de waterdichtheid van het gebouw.